Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

hoa-sen-2
Cù lao chín chữ đành rành
Ơn cha nghĩa mẹ đã dành cho con
Còn cha gót con như son
Nay cha đã mất gót con ra chì

Mẹ còn con phải đền nghì
Nhưng con lưu lạc lấy gì báo ơn
Mẹ ơi nhớ mẹ từng cơn !
Dù cho bất hiếu vẫn luôn ghi lòng
Đây là một đóa hoa hồng
Con xin dâng mẹ nhớ công sinh thành

• Nguyễn Công Lượng ( Mother’s Day Nhớ Mẹ 2017)
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất