Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơnhớ xưa quân mông cổ
vó ngựa tung á âu
những lính trên lưng ngựa
không trụ được dài lâu

thổ phỉ lương sơn bạt
võ tòng với tống giang
hữu dũng nhậu thịt chó
đừng nói chuyện kinh bang !

ngày xưa vô tội vạ
một trăm hai hai ly
nửa đêm trời giáng hạ
xương máu kể làm chi

trời kêu ai nấy dạ
tiễn biệt mẹ cách ly
con cúi đầu lạy tạ
nước mắt đẫm vành mi

năm ấy trời mưa nhiều
đám giặc cỏ tươi tốt
lúa thóc còn bao nhiêu
đám rầy nâu ăn nốt

mã tấu xuống đồng bằng
phi khanh lệnh xé xác
ma giáo taliban
dựng cờ quân thát đát !

15.09.2021
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất