Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Thơ

chỗ ta ngồi
ấm
tiếng đàn

trống bung màu quánh
Jazz
tràn
rực âm

đêm dây chùng, chén rượu cay
ấm môi
em

tưởng
ngày quay chưa tròn.

Nguyễn Tư Phương
 3 .2010
    
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất