Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Mến tặng tất cả học sinh ở Qui Nhơn, đặc biệt ba trường Trung Học Tuy Phước, Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn, và trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

Có ai về lại trường xưa
Dùm tôi thưa gởi muôn ngàn nhớ thương
Trường tôi có mấy hàng dương
Cùng nhiều phượng vỹ che trường nắng mưa
Giờ đây nhớ lại ngày xưa
Cùng Thầy cùng bạn sớm trưa học hành
Những mong sớm được thành danh
Vui lòng cha mẹ biết công Cô Thầy
Nào ngờ vận nước đổi thay
Chúng con trôi nổi đắng cay trăm bề
Đứa rừng rú đứa về quê
Đứa thì vượt biển ê chề xót xa
Trường tôi nay chắc đã già
Nhìn đàn con trẻ thở ra đau lòng
Trường ơi con vẫn hằng mong
Ngày về trường cũ non sông sáng ngời
Chúng con ôm chặt lấy trường
Hôn lên mái ngói nhớ thương ngàn lần


Quang Châu Vinh


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất