Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

LTS. Quang Châu Vinh là bút hiệu của Thầy L. V. C., Thầy là người Huế nhưng từng sống ở Qui Nhơn và dạy ở trường Trung Học Tuy Phước 15 năm. Hiện Thầy về hưu ở Canada.

Bỏ lại Qui Nhơn đã lâu rồi
Lòng ta thương nhớ mãi không nguôi
Qui Nhơn chắc giờ nhiều thay đổi
Đập Đá - Cầu Đôi không rõ có ai chờ
Tam Quan "A sầu" còn buồn muôn thuở
Bồng Sơn sông Lại vẫn lửng lờ trôi
Nguyên Thiều tu viện cô đơn mãi
Đường lên Gềnh Ráng lăng HMT quá đơn côi
Tháp Đôi ngàn đời ôm hận buồn mất nước
Từ đó tình nghĩa đôi ta cũng nổi trôi
Gia Long - Võ Tánh giờ tên đổi
Phố cũ ngày đêm có mong đợi bóng ai về
Chim ơi qua đầm Thị Nại cho ta nhắn
Qui Nhơn ngàn đời thương nhớ mãi trong tôi

Quang Châu Vinh

(Trích trong "Một thời để nhớ" )

Tác giả xin kính tặng các anh Dương Lể, Huỳnh Hữu Dụng, Dũng, Thăng, Kha, cùng tất cả các bạn đồng nghiệp ba trường Trung Học Tuy Phước,Cường Để và Nữ Trung Học Qui nhơn, và tất cả bạn bè người Bình Định hiện ở quê nhà hay xứ người cùng tất cả học trò thân thương, đặc biệt trước 75.
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất