Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chào các bạn Cường Để thân thương. Lâu ngày không gặp không nói chuyện, đơn giản: mắc bận, mong các bạn thông cảm. Bây giờ có chút thì giờ rảnh, dịch tiếp cuốn Giang Hồ Kỳ Tình Lục, một ước vọng từ lâu được coi là một lời cám ơn ông Trời đã cho mình gặp lại bạn bè thân thiết thuở xưa. Chuyện vẫn nằm trong Diễn Đàn.
Mình có vài bài nhạc mới sẽ gởi lên sau.
Lê Khắc Tưởng
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất