Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

con đường thiên lý về nam
bao nhiêu máu đổ trời làm đã khô
nắng nung trùng điệp nấm mồ
trên cao phế tích ngọn cờ tung bay

20.04.2018


thế hệ căn bậc hai của 2

mất sữa uống nước cơm
cơm nấu bằng gạo mốc
cao chưa đến mét năm
được kêu là tám x

14.04.2018

Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất