Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Nhạc

Bến cũ (1946) - Nhạc và lời: Anh Việt & Ngọc Quang - Nguyễn Hữu Dự trình bày.


Em tôi (1955) - Nhạc và lời: Lê Trạch Lựu (1932-2015) - Nguyễn Hữu Dự trình bày.


Chiều nay không có em - Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên - Nguyễn Hữu Dự trình bày.


Hương Xưa (1955) - Từ và nhạc: Cung Tiến - Nguyễn Hữu Dự trình bày.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất