Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200


1. Các Admin không chịu trách nhiệm về nội dung những bài viết đăng trên cuongde.org. Cả bản quyền lẫn trách nhiệm thuộc về người viết. Bài của các bạn gởi về, các Admin đọc qua thấy không đụng chạm chuyện chính trị, thấy không nêu tên mà bôi bác mạ lị cá nhân này nọ, thấy bài bản câu cán đường hoàng không có lỗi chính tả vân vân... thì đăng lên cho bà con đọc. Trách nhiệm của các Admin chỉ tới đây, xa hơn nữa thì đành chịu, mong các bạn thông cảm.

2. Tương tự như bài vở, các Admin không chịu trách nhiệm về hình ảnh hay video đăng trên Gallery của cuongde.org.

3. Tương tự như bài vở, các Admin không chịu trách nhiệm về ý kiến của các bạn đăng trên Diễn Đàn của cuongde.org.

4. Tương tự như bài vở, các Admin không chịu trách nhiệm về những Lời Bàn có ký tên và địa chỉ email.

5. Các Admin dù không muốn nhưng sẽ phải chịu trách nhiệm về những lời bàn không ký tên hay địa chỉ email (cho nên những lời bàn như vầy thường ít khi được đăng lên là vậy!)

6. Các Admin không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài liên kết từ cuongde.org bằng cách chèn vô các bài / lời bàn trên cuongde.org. Nói chung, các Admin không ủng hộ cũng như không có liên hệ hay có lợi lộc gì với những trang web này.


Administrators
   

Đăng Nhập / Đăng Xuất