Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Lời Bàn là phương tiện cho những cuộc đối thoại về bài viết giữa tác giả với người đọc hay giữa người đọc lẫn nhau. Cho nên xin các bạn ráng bàn về bài viết, xin đừng bàn chuyện trên trời dưới đất. Để bàn những chuyện này thì xin vô Diễn Đàn.

Lời Bàn ai viết cũng được, cho nên anh em Admin phải coi qua trước rồi mới đăng lên cho bà con coi. Cho nên xin các bạn đóng góp ý kiến nghiêm chỉnh giùm. Gõ mấy chuyện lạng quạng vô thì chỉ uổng công! Thêm nữa, xin các bạn bỏ dấu dùm, vì nếu mấy Admin đọc mà không hiểu thì sẽ không dám cho đăng lên.

Muốn viết Lời Bàn thì xuống cuối bài, sẽ thấy ô Lời Bàn, xong theo 6 bước sau:

1. Gõ  tên của bạn vô, nếu không thì sẽ in ra là "Khách viếng thăm"

2. Gõ địa chỉ email của bạn vô, không có cũng được, nhưng lỡ lời bàn bị cắt bỏ thì Admin không biết báo cho ai đây!

Các bạn đăng nhập vô thì khỏi cần hai mục này (tên và avatar của các bạn sẽ in ra với lời bàn, các bạn sẽ có thể quay lại sửa lời bàn sau khi đăng ). Còn các bạn khác thì xin làm ơn điền vô để Admin còn liên lạc được.

3. Gõ chủ đề vô, không có không sao

4. Gõ lời bàn của bạn vô, xin ráng gõ dấu vô cho đầy đủ, không thôi dễ hiểu lầm

5. Gõ mật mã để chống SPAM, thấy trong cái hộp bên cạnh in ra chữ gì thì gõ vô y chang vậy, chữ hoa chữ thường gì cũng được

6. Bấm Lưu để gởi đi.

 

Xin các bạn làm ơn chờ, đôi khi vài ba phút, có khi vài ba ngày, để Admin coi qua và đăng lời bàn lên.

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất