Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thông thường bài gởi sao thì đăng vậy, cho nên xin các bạn theo một số qui lệ sau đây cho mấy admin được nhẹ việc một chút:

1. Dùng Unicode, mấy code khác như VNI chẳng hạn thì admin phải mắc công chuyển mã, mà mã không chuyển được thì bài của bạn khỏi thấy ánh mặt trời luôn!

2. Nếu có dùng italic, đậm, gạch dưới vân vân thì các bạn có thể bỏ bài trong DOC file, nếu không thì nên dùng text file.

3. Tên file đừng bỏ dấu hay khoảng trống. Ví dụ thay vì "Em yêu anh lắm.docx" thì nên dùng "EmYeuAnhLam.doc"

4. Kiểu chữ và kích cỡ thống nhứt cho cả website, cho nên các bạn đừng tốn thì giờ "o bế" bề ngoài làm chi, nội dung quan trọng hơn.

5. Xin đừng dùng TOÀN CHỮ IN cho đề bài, Chỉ Nên Dùng Chữ In Cho Mẫu Tự Đầu Tiên Mà Thôi.

6. Nếu gõ thẳng vô website editor thì khỏi cần lập lại đề bài trong thân bài.

7. Dấu chấm, ba chấm, phết, hỏi, than vân vân (ngoại trừ dấu -) nên sát với chữ trước và có một khoảng trống phía sau.

Ví du như câu sau đây là đúng theo qui lệ:

cái đập để vá. Trong dòng nước chảy xiết, bóng má tôi xa dần... Tiếng mưa

Còn câu sau đây trật vì không có khoảng trống sau dấu chấm, có khoảng trống trước dấu phết,  có khoảng trống phía trước ba dấu chấm thay vì phía sau:

cái đập để vá.Trong dòng nước chảy xiết , bóng má tôi xa dần ...Tiếng mưa

8. Dấu '-' thì nên để khoảng trống cả phía trước lẫn phía sau, ví dụ 'bài mới - viết cho CuongDe.Org'.

9. Dấu ngoặc nên có khoảng trống ở phía trước, còn phía sau đừng để khoảng trống thì dễ đọc hơn.

Ví dụ câu này:

tôi hỏi dì Hai tôi: "Dì Hai thấy cháu mặc đồ có đẹp không?"

thì dễ đọc hơn là câu sau đây  vì có khoảng trống trước dấu  hai chấm, dấu " và dấu ?:

tôi hỏi dì Hai tôi : " Dì Hai thấy cháu mặc đồ có đẹp không ?"

10. Chữ lót cũng là tên, nên xin các bạn viết hoa dùm. Ví dụ thay vì "Nguyễn văn Vàng" thì nên viết là "Nguyễn Văn Vàng"

11. Nếu có chèn hình thì xin các bạn làm dấu chỗ chèn, gởi kèm hình theo bài hay nếu hình trên internet thì xin gởi cái link theo.

12. Nếu có chèn link thì xin các bạn làm dấu chỗ chèn và cho biết link.


Xin cám ơn các bạn.

Administrators

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất