Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Một vài lợi điểm  của việc đăng nhập vô trang web:

1. Các bạn có thể tự bổ túc chi tiết (hình, địa chỉ ...) của mình trong danh sách

2. Sau khi đăng nhập và gởi Lời Bàn thì sau khi đăng lên, tên và hình (nếu có) của bạn sẽ tự động hiện ra theo Lời Bàn.
    Thêm vào đó, bạn có thể quay lại sửa hay xóa Lời Bàn của mình.

3. Bạn phải đặng nhập mới post trên Diễn Đàn được.

4. Bạn phải đăng nhập mới tải hình lên Gallery được.


Cách đăng nhập như sau:


1. Bấm nút Đăng nhập trên góc trên bên phải của Trang Nhà:

DangNhap1


2. Điền tên, mật mã và bấm nút Đăng nhập trong cửa sổ con:

DangNhap2


3. Sau khi đăng nhập bạn sẽ thấy tên mình trong danh sách những người đang trực tuyến (mục Đang Trực Tuyến bên tay phải). Các bạn có thể vô Menu Cho Các Bạn ở góc dưới bên phải để sửa đổi mật mã và chi tiết của mình.

DangNhap34.  cuối cùng các bạn nên đăng xuất bằng cách bấm nút Đăng Xuất trên góc trên của Trang Nhà.


Nếu có gì trục trặc xin các bạn cứ liên lạc với This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất